Číry
Polomat
Cca 10 m /l na jeden náter. Praktická výdatnosť závisí od absorpcie povrchu a aplikačnej metódy.
Produkt sa používa na základovanie drevených a drevu podobných materiálov, taktiež na omietky pred ich natieraním s alkydovými alebo ftalátovými farbami. Na vnútorné a vonkajšie použite.
2-3
1l