Číry + 9 hotových odtieňov
Mat
Cca 18 m /l na jeden náter. Praktická výdatnosť závisí od absorpcie povrchu a aplikačnej metódy.
Moridlo sa používa na dekoračné a ochranné natieranie dreva a drevu podobných vonkajších povrchov a predmetov, napr. okien, dverí, altánkov, plotov, drevených fasád a iných drevených predmetov.
2-3
0,75 l; 2,5 l