FINKOLORA PRIMER

Penetračný náter pre dekoratívnu styrén-akrylátovú, silikónovú omietku  a pre dekoratívnu omietku na úpravu soklovpripravený na aplikáciu, určený na ošetrenie minerálnych podkladov s cieľom znížiť a homogenizovať absorpciu. Môže byť zafarbený farbou podobnou následnej vrstve povrchovej úpravy.

Na ošetrenie všetkých typov omietaných povrchov (hladené omietky na báze vápna, vápno-cementu, cementu, vyrovnávacie stierky), sadrokartónu, farbených povrchov (alebo povrchov s dekoratívnymi omietkami), nových alebo starých povrchov s dobrou priľnavosťou
Minimálne 150 – 350 g/m² (1 kg / 3 – 6 m², v závislosti od drsnosti ošetreného povrchu).
24 kg