FINKOLORA PLASTER

Dekoratívna štruktúrovaná styrén-akrylátová farebná omietka s rôznou zrnitosťou,pripravená na použitie, vyrobená na báze syntetických živíc rozpustných vo vode. Umývateľná, elastická, flexibilná, hydroizolačná, paropriepustná, odolná voči poškriabaniu a úderom, vysoko odolná voči agresívnym vplyvom, ako sú dážď, vlhkosť, kolísanie teploty, slnečné žiarenie, znečistenie atď. Vyrábaná v dvoch veľkostiach zrna, ako zatieraná 1,5 mm a ako ryhovaná s veľkosťou zrna 2 mm.

Špecifická spotreba

  • Zatieraná omietka:    1,5 mm – 2,5 kg / m²
  • Ryhovaná omietka:   2,0 mm – 2,8 kg / m²        

Uvedená spotreba sa vzťahuje na dokonale hladké povrchy a mení sa v závislosti od hrúbky aplikovanej vrstvy a od vlastností podkladovej plochy.

Používa sa pri dekoratívnych náteroch a pri úpravách so špeciálnym efektom v interiéri a v exteriéri. Môže sa aplikovať na akýkoľvek typ minerálnych podkladov: omietky, stierky, betón, murivo, sadrokartón atď. Profesionálna kvalita, jednoduchá aplikácia v
Biela s možnosťou tónovania podľa vzorkovníka Finkolora plaster.
15 kg