Biely + 22 hotových odtieňov
Cca 8 m /l na jeden náter. Praktická výdatnosť závisí od absorpcie povrchu a aplikačnej metódy
Email sa používa na dekoráciu a ochranu dreva a drevu podobných povrchov, vonkajších a vnútorných oceľových a železných predmetov, ktoré boli ochránené pred koróziou a vonkajšie omietky. Vhodný taktiež na renováciu starých, alkydových, polyuretánových, po
2-3
0,75 l; 2,5 l
Lesk